Robars

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Sistema, kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, apskaičiuojama tokiems trečiųjų šalių piliečiams leidžiamo buvimo trukmė, pasibaigus leidžiamo buvimo laikui generuojami valstybėms narėms skirti perspėjimai.

Į AIS asmens bylą įrašomi šie duomenys:

  • pavardė, vardas, gimimo data, pilietybė, lytis;
  • kelionės dokumento tipas, numeris ir kelionės dokumentą išdavusi šalis;
  • kelionės dokumento galiojimo pabaigos data;
  • veido atvaizdas;
  • pirštų atspaudai.

Jei asmuo atsisakys pateikti biometrinius duomenis AIS sistemai ir/ar pareigūnui patikrinimams kertant valstybės sieną, jeigu to reikalaujama, tokiam asmeniui bus atsisakoma leisti atvykti kertant sieną ir bus surašytas atsisakymo leisti atvykti kertant sieną standartinis blankas nurodant atsisakymo leisti atvykti kertant sieną „J“ priežastis (atsisakė pateikti biometrinius duomenis, jeigu to reikalaujama).

Registravimas AIS taikomas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems į Europos Sąjungos valstybių narių teritoriją leista atvykti trumpalaikiam buvimui ir kuriems pagal Šengeno sienų kodeksą taikomi patikrinimai kertant sienas, taip pat trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra Sąjungos piliečio šeimos nariai ir kuriems taikoma Direktyva 2004/38/EB, tačiau neturi Direktyvoje 2004/38/EB nurodytos leidimo gyventi šalyje kortelės arba leidimo gyventi pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1030/2002.

Sistema, kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, apskaičiuojama tokiems trečiųjų šalių piliečiams leidžiamo buvimo trukmė, pasibaigus leidžiamo buvimo laikui generuojami valstybėms narėms skirti perspėjimai.

Atkreipkite dėmesį, kad interneto svetainė www.robars.lt yra skirta tik informuoti.

Visą institucinę ir teisinę informaciją galite rasti oficialioje Valstybės sienos apsaugos tarnybos interneto svetainėje https://vsat.lrv.lt/

Bet kokie nacionalinių arba ES teisės aktų ir (arba) procedūrų pakeitimai yra viršesni už šioje svetainėje pateiktą informaciją.

Su aktualiais teisės aktais ir dokumentais galima susipažinti čia: Spauskite čia

Skip to content